Doorgaan naar content
Jouw Syndicus

word syndicus

Aanvraag om vastgoedmakelaar te worden: nu ook mogelijk op basis van beroepservaring

Sinds 1 februari 2024 bestaat een mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, op basis van beroepservaring te worden ingeschreven bij het BIV en zo het beroep als zelfstandige te mogen uitoefenen alsook de beschermde titel van vastgoedmakelaar te mogen dragen.

Vastgoedmakelaarsactiviteiten

Om aan de vereiste beroepservaring (als syndicus of als bemiddelaar) te voldoen, moet je kunnen aantonen dat je op voltijdse basis vastgoedmakelaarsactiviteiten hebt uitgeoefend als bediende in een syndicus- of vastgoedbemiddelingskantoor, en dit gedurende tenminste 6 jaar (al dan niet onderbroken) tijdens de 10 jaar die aan je aanvraag voorafgaat. Je aanvraag dient ondersteund te worden d.m.v. documenten die deze ervaring bewijzen, denk bv. aan een kopie van loonfiches, een kopie van de arbeidsovereenkomst enz.

Ook bedienden of zelfstandigen die werkzaam zijn binnen de vrijgestelde beroepscategorieën die vastgoedmakelaarsactiviteiten mogen stellen zonder BIV-erkenning (boekhouders, advocaten, architecten, landmeters-experten en notarissen) kunnen een aanvraag indienen als zij aan voornoemde voorwaarden voldoen en mits ze de nodige bewijsstukken aanleveren.

Geen stage meer…

De Uitvoerende Kamer zal zich over je inschrijvingsdossier buigen. Wanneer ze oordeelt dat je beroepservaring aan de vereiste eisen voldoet, ontvang je een officiële bevestiging en krijg je de toelating om de praktische bekwaamheidstest (schriftelijk en mondeling) af te leggen. Dat betekent dat je dus geen stage dient te lopen omdat geoordeeld werd dat je voorafgaandelijk beroepservaring hebt verworven. Finaal moet je via de bekwaamheidstest wel nog aantonen dat  je die ervaring kan omzetten in de praktijk en dat je het beroep autonoom en conform alle regels en wetten kan uitvoeren.

Voor meer details, klik hier verder.