Doorgaan naar content
Jouw Syndicus

Contact

Deze syndicuswebsite heeft twee doelen. Enerzijds willen we het beroep van syndicus in een realistisch daglicht stellen, zodat het (eindelijk) naar waarde wordt geschat. Anderzijds willen we dit knelpuntberoep wat bekender maken. Door zijn veelzijdigheid zal de job van syndicus  ongetwijfeld heel wat polyvalente carrièreswitchers en studenten aantrekken. Gezien steeds meer mensen in appartementen gaan wonen, is dit echt dé job van de toekomst. Redenen genoeg dus om een carrière als syndicus te overwegen.

Deze website is een initiatief van:

BIV

Het BIV is het officiële tucht- en controleorgaan van alle Belgische vastgoedmakelaars. Om het beroep te mogen uitoefenen, moet men verplicht bij het BIV zijn ingeschreven. We leveren erkenningen af, controleren of vastgoedmakelaars de deontologie naleven en kunnen tuchtrechtelijk sanctioneren bij inbreuken en we halen nepmakelaars uit de markt.

Fonds 323

Fonds 323 - voluit het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector - werd in januari 2000 in de schoot van PC 323 opgericht. Fonds 323 richt zich tot huisbewaarders in flatgebouwen, alle werknemers tewerkgesteld door VME's, alle medewerkers van syndicuskantoren en dienstboden en tenslotte alle medewerkers van BIV erkende makelaars.

Fonds 323 is al jaren een gevestigde waarde binnen de vastgoedsector, en tracht haar kennis op een onafhankelijke manier te delen met alle betrokken partijen. Via opleiding, coaching, HR-ondersteuning en het uitkeren van sociale voordelen, bouwt Fonds 323 mee aan de vastgoedsector van morgen.

CIB

CIB vertegenwoordigt de Vlaamse vastgoedsector. Onze beroepsorganisatie telt meer dan 3.500 leden, vertegenwoordigt meer dan 50 % van de vastgoedkantoren in Vlaanderen of 75 % van de omzet van de sector. Naast vastgoedmakelaars vinden ook vastgoedbeheerders, -promotoren en -experten onderdak bij CIB . Net zoals iedereen die in bedrijfsvastgoed en toeristisch vastgoed actief is. Onze leden kunnen rekenen op een ruime dienstverlening, een groot netwerk en belangenbehartiging op alle niveaus.

In de loop van de jaren zijn we uitgegroeid tot de meest complete dienstenorganisatie die een houvast biedt aan iedereen die professioneel actief is binnen de immosector. Bovendien speelt onze organisatie een rol als bruggenbouwer binnen de sector en lopen er o.m. samenwerkingsprojecten met de Vlaamse notarissen (VlaNot), de architecten (NAV) en de promotoren (BVS). CIB richt zich ook tot de overheid en de vastgoedconsument.

CIB maakt deel uit van de Federatie van Immobiliënberoepen van België (FIB).

Federia

Federia, de federatie van Franstalige vastgoedmakelaars in België, telt momenteel meer dan 1.150 leden in Wallonië-Brussel. Ze vertegenwoordigt de verschillende beroepen van vastgoedmakelaar: makelaars, syndici en vastgoedbeheerders. Haar belangrijkste taak bestaat erin de vastgoedmakelaars te vertegenwoordigen en hun belangen te verdedigen bij de overheid, diverse instanties en het grote publiek. Ze biedt hen een breed scala aan advies, diensten en training om hun vaardigheden, ethiek en professionaliteit te ontwikkelen.