Doorgaan naar content
Jouw Syndicus

De syndicus of de VME?

Wie is de baas in jouw gebouw?

Uiteraard is dat de Vereniging van Mede-eigenaars. Zij zijn het parlement: de wetgevende macht. De syndicus is dan weer de uitvoerende macht. Hij heeft van de Vereniging van Mede-eigenaars een mandaat gekregen om een aantal zaken uit te voeren en hij handelt hiertoe in hun naam. Maar er is meer. Jouw syndicus heeft ook een belangrijke adviserende stem in de schoot van de Vereniging van Mede-eigenaars. En dat is niet onbelangrijk om te onderstrepen.

De wet op de mede-eigendom werd in 2019 een flink stuk verbeterd maar tegelijk ook uitgebreid. Daarnaast wordt er voortdurend aan de wetgeving gesleuteld en bijgestuurd. Een syndicus moet zich dus continu bijscholen om mee te zijn. Daarom ook is zijn adviserende stem in de schoot van de Vereniging van Mede-eigenaars heel belangrijk. 

Neutraal advies

“Tijdens een Algemene Vergadering vind ik het mijn plicht om mede-eigenaars te wijzen op hun verantwoordelijkheden”, vertelt syndicus Laura. “Wanneer zich meerdere opties aanbieden, zal ik van elke oplossing de voor- en de nadelen opsommen. Ik maak er een punt van om dat op een heel neutrale manier te doen. Elke vraag zal ik op een glasheldere, duidelijke en eerlijke manier beantwoorden. Het is niet mijn gebouw, weet je. Het zijn ook mijn centen niet. Het is aan de mede-eigenaars om te beslissen of ze een bepaalde investering doen of niet. Eens er een beslissing uit de bus komt, is het aan mij om dan te handelen naar de wil en de wens van de Vereniging van Mede-eigenaars.”