Doorgaan naar content
Jouw Syndicus

wat doet jouw syndicus?

Wat doet een syndicus en vooral: wat niet?

De taken van een syndicus worden wettelijk netjes omlijnd in 16 duidelijke krachtlijnen.  Maar… het is tegelijk ook belangrijk om te onderstrepen wat jouw syndicus niet doet. Hierrond heerst namelijk heel wat onduidelijkheid. Maar liefst 72% van de Belgische syndici geeft namelijk aan dat ze dagelijks (!) te maken krijgen met problemen die buiten hun takenpakket vallen… en waartoe ze niet eens bevoegd zijn. Tijd voor opheldering!

Misverstand opgehelderd!

Het gros van àlle misvattingen rond het beroep van syndicus, kunnen in één zin van tafel worden geveegd. Ziehier: de syndicus gaat enkel over de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. En dus niet over de privatieve delen. Lekt de kraan in jouw badkamer? Is het stopcontact in de woonkamer kapot? Knelt je schuifraam? Wel: daar heeft de beheerder van jouw gebouw eigenlijk niks mee te maken. Aan jou om als mede-eigenaar voor een gepaste oplossing te zoeken. Maar… zit dat lek in de ondergrondse parking? Werkt het stopcontact niet in de traphal? Knelt de voordeur van het gebouw? Ja: deze zaken behoren tot het takenpakket van de syndicus.

Het takenpakket van de syndicus

De bevoegdheden van de syndicus zijn vastgelegd in de wet op de mede-eigendom. De beheerder van jouw gebouw is actief op drie domeinen.

1. Administratief beheer

Jouw syndicus organiseert algemene vergaderingen, stelt de notulen op en voert de besluiten van de algemene vergadering uit. Daarnaast beheert hij of zij de verzekeringscontracten. Tegelijk vertegenwoordigt de syndicus de mede-eigendom bij het beheer van gemeenschappelijke zaken.

2. Financieel beheer

What’s in a name? De syndicus houdt de boekhouding bij, beheert het werk- en reservekapitaal (inkomsten en uitgaven), verdeelt de kosten onder de mede-eigenaars volgens de verdeelsleutel enz.

3. Technisch beheer

De syndicus zorgt ervoor dat de mede-eigendom in goede staat is en blijft. Concreet komt het erop neer dat de gemeenschappelijk delen regelmatig schoongemaakt worden, dat de nodige herstellingen gedaan worden en dat het onderhoud van alles installaties opgevolgd wordt (lift, brandblussers,…).

Beperkte beslissingsbevoegdheden

De syndicus wordt aangesteld door de Vergadering van Mede-Eigenaars (VME). Zijn beslissingsbevoegdheid is eigenlijk vrij beperkt. De syndicus voert uit wat de algemene vergadering hem opdraagt. Enkel bij noodgevallen (waterlek, instortingsgevaar,…) mag de syndicus ‘als een goede huisvader’ werken laten uitvoeren zonder expliciete goedkeuring van de VME. Daarna zal hij zich wel moeten verantwoorden tijdens een algemene vergadering van de VME.