Doorgaan naar content
Jouw Syndicus

uitvoerder of beslisser

Kan en mag jouw syndicus zelf beslissingen nemen?

Nee. En ja. In principe voert jouw syndicus de beslissingen uit die de Algemene Vergadering van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) genomen heeft. Hij/zij is dus niet de baas. De VME beslist. De syndicus voert uit. Maar soms kan de beheerder van jouw gebouw toch op eigen houtje ‘daden van voorlopig beheer’ stellen of ‘bewarende acties’ ondernemen.

Erger voorkomen

Die daden van voorlopig beheer neemt jouw syndicus voor de instandhouding en/of bescherming van je gebouw. Concreet gaat het om kleine reparaties of onderhoudswerken om op termijn erger te voorkomen. Een voorbeeld: de syndicus laat in allerijl de afvoergoten vrijmaken en reinigen, opdat opkomend regenwater vlot wordt afgevoerd. Daarnaast zijn er ook dringende maatregelen die je gewoon als een goede huisvader moet nemen. Een geblokkeerde lift , een defecte centrale verwarming, noem maar op… Een herstelling dringt zich nu eenmaal op en de syndicus doet gewoon wat hij/zij moet doen. En dat is: het euvel vlot verhelpen.hiver.

Beperkt en afgelijnd

De beslissingsbevoegdheid van jouw syndicus is dus eigenlijk zeer beperkt en wettelijk netjes afgelijnd.