Doorgaan naar content
Jouw Syndicus

kies voor een professionele syndicus

Een syndicus zoeken in eigen rangen: niet zonder gevaren

Door een groeiend tekort aan syndici worden steeds meer eigenaars gedwongen om zelf hun gebouw te beheren. Dat doen ze met de beste bedoelingen, maar vaak zonder kennis of besef van de mogelijke juridische gevolgen…

Noodgedwongen

Eerst enkele markante cijfers. Ons land telt meer dan 241.000 grote en kleine appartementsgebouwen. Samen bieden zij onderdak aan meer dan 3 miljoen inwoners. Meer dan 1 op de 4 Belgen woont dus in een appartement. En elk jaar komen er gebouwen bij. Maar de instroom aan syndici volgt niet met gelijke tred. Toch moet elk appartementsgebouw met 2 of meer verschillende eigenaars verplicht een syndicus aanstellen. En dus zoeken veel Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME’s) een oplossing in eigen rangen. Noodgedwongen. Maar dat is niet zonder gevolgen.

Persoonlijk aansprakelijk

In de eerste plaats ontbreekt het de niet-professionele syndicus (of vrijwillige syndicus) doorgaans aan kennis en ervaring. Ze beseffen ook niet in welke mate ze aansprakelijk zijn. Wanneer een mede-eigenaar of de VME schade lijdt door een fout van de syndicus, gaan de juridische poppen aan het dansen. De vrijwillige syndicus kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Kortom: voorzichtigheid is geboden.