Doorgaan naar content
Jouw Syndicus

wat doet jouw syndicus?

Is een syndicus verplicht?

Jazeker. De wet op de mede-eigendom windt er geen doekjes om. Zodra een gebouw meerdere eigenaars heeft en over gemeenschappelijke delen beschikt, betreft het een gedwongen mede-eigendom en  moet je een Vereniging van Mede-eigenaars (VME) oprichten. En die moet op haar beurt een syndicus aanstellen. De syndicus heeft als taak om de gemeenschappelijke delen (traphal, inkom, , lift, tuin, …) te beheren: administratief, financieel en technisch.

Waarom dan?

De verplichte aanstelling van een syndicus valt vrij makkelijk te verklaren. De wetgever wil namelijk dat de belangen van alle mede-eigenaars beschermd zijn. Daarom ook legt de wet een duidelijke structuur op, met een Vereniging van Mede-eigenaars die uit vier organen bestaat: een algemene vergadering, een syndicus, een Raad van Mede-Eigendom (RME) en een Rekencommissaris. De taken en bevoegdheden van elk orgaan zijn netjes omlijnd zodat er geen misverstanden ontstaan. Dit alles moet leiden tot een gezond beheer van elke mede-eigendom.